На своето редовно заседание на 25 март т.г. Съветът за електронни медии обсъди психологическото въздействие върху аудиторията на телевизионни реклами на продукти, предназначени за решаването на физиологични и хигиенни проблеми (като дамски превръзки, почистващи препарати, лекарствени средства срещу гъбички, цистит, простатит, пърхут, диария и пр.), залагащи на директни и натуралистични внушения.

Повод за обсъждането са множеството писма, сигнали и жалби от зрители, които възразяват остро срещу медийното планиране на тези реклами във време, в което българското семейство традиционно се храни.

СЕМ отчита важната роля на рекламния бранш за медиите, но прие, че едва ли е и в негова полза, ако рекламните послания създават дискомфорт и се разминават със стереотипите и очакванията на аудиторията. В този смисъл потребителите на телевизионно съдържание се нуждаят от допълнителна защита. Тя обаче не може да дойде по пътя на регулацията, тъй като не е предвидена в Закона за радиото и телевизията, а само по пътя на саморегулацията.

Уверени сме в общото ни желание – и с доставчиците на медийни услуги, и с Националния съвет по саморегулация - да обитаваме един по-красив и по-етичен екранен свят.