Компанията отбелязва ръст със 7% за 2014г. Люксембург - SES (NYSE Euronext Paris и Luxembourg Stock Exchange: SESG) обяви, че през 2014 г. е увеличила географския си обхват и днес услугите й достигат до 312 милиона ТВ домакинства или около 1.1 млрд души по целия свят. Данните показват ръст със 7% спрямо предходната година. Ежегодното пазарно проучване на SES, което включва и данни от изследването Satellite Monitor за Европа, показва, че растежът се дължи на развиващите се пазари в Африка, Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка, където SES достига респективно 7 млн.; 44 млн. и 24 млн. домакинства. В Европа обхватът също нараства и днес услугите на компанията достигат до 154 млн. домакинства, a в Северна Америка до 84 млн. В световен мащаб директният достъп-до-дома през сателит от флотилията на SES нарасна от 106 млн. домакинства през 2013 г. до 125 млн. през 2014 г.

В същото време обхватът чрез кабел се е свил незначително с 3%, а броят на IPTV домакинствата захранвани със сигнал от SES се е увеличил с 21% до 38 млн. Тези цифри потвърждават постоянно нарастващият обхват на сателитите и тяхната водеща роля в инфраструктурата на ТВ разпространението. Резултатите от изследването на SES наречено Satellite Monitor също илюстрират важната роля на сателитите и на компанията SES на европейския континент. Сателитния прием си остава най-популярният метод за ТВ прием в региона, достигайки директно до 90 млн. домакинства. С повече от 64 млн. домакинства, SES може да се похвали, че обслужва мнозинството от тази категория домове. Това означава, че Европа остава най-силният пазар по отношение на директния достъп.Германия остава най-големият национален пазар на SES, с 18 млн. домакинства достигнати от ASTRA. Франция пък запазва огромната си преднина като най-голям IPTV пазар с почти 11 млн. домакинства, от които 9 млн. индиректно са обслужвани от ASTRA.

Данните за обхвата потвърждават и експанзията на HD в Европа, с над 47 млн. сателитни домакинства, които са гледали HD телевизия през 2014 г., за сравнение предходната година са били само 38 млн. Около 77% от европейските домове със сателитен телевизионен прием гледат HD през сателит на SES. В края на 2014 г. SES предава повече от 6500 ТВ канала в световен мащаб, от които над 1,800 в HD.
“Резултатите от ежегодното пазарно проучване на SES и изследването Satellite Monitor потвърждава водещата роля на SES в инфраструктурата за телевизионно разпространение” каза за медиите Фердинанд Кайзер, Главен оперативен директор на SES. “Ние постоянно инвестираме, за да подобрим услугите, които предлагаме на индустрията за ТВ разпространение, особено в развиващите се пазари.

За пример можем да дадем, сателитът SES-9, който ще бъде изстрелян тази година и ще разшири възможностите на SES да осигури DTH излъчване в Североизточна Азия, Южна Азия и Индонезия. От друга страна данните показват, че Африканския пазар е пълен с възможности и ние ще продължим да развиваме нашите услуги в подкрепа на ТВ операторите, за да увеличават те своята аудитория. Запазваме разбира се и фокуса си върху улегнали пазари като Северна Америка и Европа, където SES ще играе ключова роля в внедряването на видео от ново поколение (Next Generation Video)”. Обхват на SES в бр. домакинства Обхват на SES чрез (DTH) в бр. домакинства:

  • Европа 154 млн. 65 млн.
  • Северна Америка 84 млн. 17 млн.
  • Латинска Америка 24 млн. 200 000
  • Африка 7 млн. 7 млн.
  • Тихоокеанска Азия 44 млн. 37 млн.