Българската група Fleet Services, която понастоящем оперира чрез компаниите GPS Bulgaria и GPS Systems Macedonia, завърши успешно придобиването на 100% от акциите на Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş. (Mobiliz)- водещ телематичен оператор в Турция.

Fleet services придоби компанията от Mediterra Capital – частен инвестиционен фонд с фокус върху инвестиции в малки и средни предприятия в Турция. Решението Fleet Services да придобие Mobiliz се обуславя от силната позиция на компанията на турския пазар, стабилните й показатели и благоприятната среда, която този пазар осигурява, насърчаваща иновациите и технологичното развитие.

„Благодарение на огромния ИТ и инженерен талант в Турция, придобиването на Mobiliz ще ни позволи да ускорим внедряването на нови приложения и тяхното предлагане на пазара и да разширим своето присъствие в съседни страни, Европа, Азия и Африка. Наша амбиция е да имаме ключова роля в иновациите за автомобилната индустрия, базирани на анализ на големи данни и разработване на Industry 4.0 и 5G приложения.

С придобиването на Mobiliz, под наше управление вече са над 450 000 превозни средства в три държави, в които оперираме - Турция, България и Северна Македония, и в още 12 държави, в които имаме партньорства - Египет, Азербайджан, Германия, Австрия, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Саудитска Арабия, ОАЕ, Нигерия, Оман и Катар“, заяви Николай Кичев, председател на борда на директорите на GPS Bulgaria и на Mobiliz.