Според данните на независимата международна пийпълметрична агенция Нилсен Адмосфер, сутрешният блок на Нова „Здравей, България“ привлича над 34% от зрителите в активна възраст (18-49), гледащи телевизия в този часови интервал, докато сутрешният блок на втората в класацията медия отчита среден дял от по-малко от 23%. Нова е категоричен лидер и сред по-младите (18-34), но най-високи стойности са отчетени сред градското население.Водещите Ани Цолова и Виктор Николаев придобиват все по-голяма популярност. Доказателство за това е фактът, че сутрешният блок на Нова отчита 9% ръст в дела от зрителската аудитория спрямо пролетта на 2014.

Припомняме че, според изследване на ГФК България проведено през март тази година сутрешният блок на Нова отбеляза най-висок резултат по критерия „достоверно представяне на събитията сред всички сутрешни блокове в страната. 57% от запитаните посочиха, че „Здравей, България“ като място, където новините и актуалните теми и събития се представят по достоверен начин. На второ място участвалите в проучването класираха сутрешния блок на bTедва 40%

.

Според проучването сутрешният блок на Нова водеше убедително и по други два критерия – 76% от запитаните твърдяха, че „Здравй, България“ се занимава с най-горещите и актуални теми в обществото, а 69% посочиха, че това е сутрешният блок, в който събитията и новините се представят по професионален начин.