Пет от водещите доставчици на телекомуникационни услуги в страната, сред които и Телекабел се обединиха, за да създадат първия мобилен виртуален оператор в България. Те представиха своя амбициозен проект на специална пресконференция в столицата. "Икономиката на споделянето е интелигентният иновативен начин на правене на бизнес, при който се пестят ресурси, постига се по-бързо развитие в полза на потребителите с по-малко разходи за бизнеса“, обясни изпълнителният директор на „Телекабел“ Ангел Василев.


Телекомуникационните оператори Телекабел, Нет 1, Нетера, СКАТ и Телесим са създателите на обединението „Мобилни алтернативни комуникации“.

Амбицията им е да бъдат пионери в още едно начинание в България. Целта им е създаването на първия мобилен виртуален оператор в страната. В момента в света оперират над 1200 мобилни виртуални оператора, като България е една от малкото в света и Европа, в които няма такива.