Само през 2018 г. "Теленор" отчита спестени над 143 тона хартия, благодарение на увеличаващия се брой на потребителите, които се възползват от електронните версии на фактурите в бизнес портала на оператора или през приложението MyTelenor. Вследствие на усилията на оператора за по-отговорно използване на природните ресурси, само за 1 година компанията успява да намали с 8% спрямо 2017 г. количеството на използваната хартия, както и да понижи с 50% потреблението на хладилни агенти и да отбележи 7% спад в емисиите на въглероден диоксид. Това става ясно от Доклада за устойчиво развитие на "Теленор" за 2018 г., който телекомът публикува за осма поредна година.


Към момента 27 от базовите станции на "Теленор" са хибридни и при добри условия използват слънчева или вятърна енергия. През изминалата година потреблението на зелена енергия се е покачило с 13%, като по този начин значително са намалени и отделените парниковите газове и атмосферните замърсители. В същото време, през 2018 г. операторът отбелязва и значително намаление на потреблението на електричество, спестявайки близо 372 МВч, като бележи 14% спад на потреблението в офисите и 23% - в склада. Оптимизацията и постигането на висока ефективност при базовите станции пък води до минимално увеличение от 9% на използваната енергия от 2015 г. насам, при положение, че операторът реализира над 500% ръст в преноса на данни за същия период."Теленор" продължава да събира и предава за рециклиране излязли от употреба електрическо и електронно оборудване, телефони и аксесоари. През 2018 г. в магазините на "Теленор" бяха събрани за рециклиране 4.5 пъти повече мобилни телефони и 2.5 пъти повече аксесоари в сравнение с предходната година.

"Теленор" публикува своите Доклади за устойчиво развитие от 2010 г. насам, с което изпълнява ангажимента си периодично да отчита напредъка си в посока корпоративна социална отговорност. Компанията подкрепя инициативи, които са с обществен отзвук и значимост и са устойчиви във времето.


Стъпка към постигането на поставените цели в областта на корпоративната социална отговорност е програмата Open Mind за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания, която компанията реализира за четвърта поредна година. Тя има за цел да промени цялостното отношение към хората с различни възможности и да покаже, че те са пълноценна част от нашето общество. В рамките на две години участниците в програмата работят по конкретни проекти в Теленор, а компанията им осигурява отворена и достъпна работна среда и съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение.


През 2018 г. "Теленор" продължи да развива кампанията за „Безопасен интернет“, разширявайки обхвата й както по отношение на по-голям брой обучени деца, така и чрез организирането на допълнителни активности, чрез които да достигне до по- широка аудитория. В рамките на програмата през 2018 г. успешно преминаха през обучения за онлайн безопасност над 2500 деца от 28 училища в 15 града.

Можете да се запознаете в детайли с Доклада тук :Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3 милиона активни потребители в България. От 1 август 2018 г. Теленор България, заедно с Теленор Унгария и Теленор Сърбия и Черна Гора, са част от PPF Group.PPF Group инвестира в множество пазарни области - банкови и финансови, телекомуникации, машиностроене, биотехнологии, застраховане, недвижими имоти и селско стопанство. PPF Group оперира в Европа, САЩ и Азия. Групата притежава активи на стойност над 45 млрд. евро (към 31 декември 2018 г.).