Музикалната телевизия "Тянков" получи лиценз за старта на нов канал. Новият канал носи името "Тянков Фолк" и ще има излъчва изцяло фолк музика. "Тянков Фолк" ще има 24 часова програма и ще излъчва чрез кабел и сателит.

Началната дата за старт е 1 октомври, но все още не ясно дали канала вече е стартирал. От няколко дни обаче по основния канал Тянков тв HD върви промо на новата програма. Ето и официалното решение на СЕМ за старт на канала:

"Съветът за електронни медии на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл.
125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиотои телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за
таксите за радио- и телевизионна дейност ;

Р Е Ш И:
І.  ДА  РЕГИСТРИРА като  доставчик  на  линейна  медийна  услуга  (телевизионен
оператор) “ТЯНКОВ ГРУП” ЕООД, ЕИК 202820134.
II. ДА ВПИШЕв Първи раздел на Публичния регистър:

1. Телевизионна програма с:
Наименование :      “TIANKOV FOLK”;

Способ на разпространение:    чрез  кабелни  електронни  съобщителни  и спътникови мрежи;
Териториален обхват:     национален;
Програмен профил:     специализиран (музикално фолклорен);
Продължителност на програмата:   24 часа;

Начална дата на разпространение:   01.10.2014 г.;"

Телевизия „Тянков ТВ” стартира на 01.06.2007г. като първата фолклорна HD телевизия и стана популярна за кратко време.Зрителската аудитория нараства с всеки изминал ден. Програмата се излъчва на български език. Идеите и тенденциите за развитие върху които е изградена програмната концепция са в съответствие с клаузите и изискванията на закона за радио и телевизия.

„Тянков ТВ” е музикална, фолклорна телевизия изцяло посветена на богатството от български народни пасни, танци, традиции, обичаи. Излъчва автентичен и съвременен фолклор.Акцентира се върху песни, фолклорни предавания и музикални класации.

Целта на екипа на „Тянков ТВ” е съхраняване и разпространяване на българската народна музика – живата вода от която са пили нашите предци.Песните такива каквито са дошли от далечното минало, които ни правят горди и талантливи наследници на старите българи.Наше задължение е да ги предадем на поколенията след Нас!

Телевизията е с 24 - часов работен режим и е със сателитна и оптична свързаност. С това нейната програма става достъпна не само за България, но и за цял свят, т.е. тя се прави в България, но може да се гледа от много българи зад граница и от всички, които желаят да се запознаят с красотата на българската фолклорна музика и традиции. Зад проекта застават и обединяват усилия продуцентът Димитър Тянков и младия и талантлив екип на „Тянков ТВ.”

Освен Тянков тв , медията излъчва и телевизия Тянков Мюзик PPV .