Два нови PPV канала регистрира фолклорната медия Тянков. С решения на СЕМ от 26-ти февруари са регистрирани не един, а цели два нови канала. Ето и решенията :

Съветът, като взе предвид, че “Тянков Груп” ЕООД е предоставило пълния обем
данни, счита че не са налице пречки за вписване на дружеството в раздел Четвърти на
Публичния регистър, воден от СЕМ. С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал.1, т.16 и чл. 125ж, ал. 5, във връзка с чл.125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Р Е Ш И:
І. ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния регистър “Тянков Груп” ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга:
Идентификационни данни за лицето: Наименование: “Тянков Груп ” ЕООД
Данни за предоставяната нелинейна услуга:
Медийна услуга по заявка – Плати, за да гледаш (PAY–PER–VIEW) с
наименование “Tiankov Pop Folk”.
2
Основни параметри: Предоставяне и разпространение на музикални произведения чрез кодирани средства, които са достъпни за гледане от всеки краен потребител в рамките на 24-часов режим след допълнително заплащане чрез sms или обаждане на кратки телефонни номера с добавена стойност или заплащане за период от време за съдържанието на PAY–PER–VIEW каталог.
Териториален обхват: Национален

Съветът, като взе предвид, че “Тянков Груп” ЕООД е предоставило пълния обем
данни, счита че не са налице пречки за вписване на дружеството в раздел Четвърти на Публичния регистър, воден от СЕМ. С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал.1, т.16 и чл. 125ж, ал. 5, във връзка с чл.125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Р Е Ш И:
І. ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния регистър “Тянков Груп” ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга: Идентификационни данни за лицето: Наименование: “Тянков Груп ” ЕООД. Данни за предоставяната нелинейна услуга:
Медийна услуга по заявка – Плати, за да гледаш (PAY – PER – VIEW) с
наименование “Tiankov Orient Folk”. Основни параметри: Предоставяне и разпространение на музикални произведения чрез кодирани средства, които са
2
достъпни за гледане от всеки краен потребител в рамките на 24-часов режим след допълнително заплащане чрез sms или обаждане на кратки телефонни номера с добавена стойност или заплащане за период от време за съдържанието на PAY – PER – VIEW каталог.
Териториален обхват: Национален

С новите два канала Тянков вече има общо 4 телевизии, от които 3 са PPV . Новите PPV канали вече излъчват при някои оператори между, които и Булсатком чрез моблината плаформа на оператора.