Екипът на TV-Novini.com, подкрепя ТВ7 и News7 в битката за свобода на словото. Ние осъждаме остро влизането в сградата на телевизията и изземването на техниката на медията. ТВ7 е една от най-демократичните телевизии последно време и не бива да бъде спирана по такъв начин. Екипът на ТВ Новини не толелира грубата намеса и опита за заличаване на една българска телевизия през 21 век. Призоваваме за мирно решение на проблема и за законови мерки за спирането на хора, които искат да спрът свободата на словото.

Екипът на ТВ Новини ще продължи да следи и отразява безпристрастно всичко случващо се в ТВ7/News 7!