Негови членове са Александър Фогел, Десислава Георгиева и Надя Костова.

Като следваща необходима стъпка във връзка с текущите инвестиционни процеси в групата телевизионни канали TV7/NEWS7/SUPER7, беше взето решение за избор на нов Борд на директорите на телевизиите. Негови членове са Александър Фогел, Десислава Георгиева и Надя Костова.

За изпълнителен директор беше избран г-н Фогел, а за негов заместник - г-жа Георгиева. В бъдеще изпълнителният директор и зам.-изпълнителният директор ще действат съвместно от името на TV7 и BBT.