Предложението е заплащане на 300 000 лева до 15 май, а останалата сума до края на месеца. TV7 е готова да върне на Корпоративна търгоска банка цялата сума, която дължи по кредит за закупуване на техника. Предложение направено днес към синдиците на трезора обаче беше отхвърленo от представителите на държавата в банката. Припомняме ви, че преди седмица синдиците на КТБ изпратиха в телевизията частен съдебен изпълнител, който да опише имуществото и юристът Кристина Димитрова, която заяви, че трябва да затвори медията по инструкции. Предложението не TV7 е до 15 май да се преведе сумата от 300 000 лева, а след това до края на месеца да се даде възможност на новия инвеститор в медията да преведе и останалите близо 4 милиона лева задължения. Синдиците на КТБ са отхвърлили това предложение и са заявили, че в четвъртък 7 май частният съдебен изпълнител ще отнеме заложеното по кредита имущество.  

"Малко търговски дружества в страната и нито една телевизия могат да съберат сумата от близо 5 000 000 лв. за ден и половина. Всички решения за плащане, които предложихме бяха отхвърлени и срещнахме само желание да продължите действията по изпълнителното дело и да отнемете на телевизията техниката, която осигурява функционирането й, заедно със съдържащите се в нея интелектуални продукти, собственост на „ТВ Седем” ЕАД, които подчертавам не са предмет на особения залог, пише в писмото на Кирил Благоев до КТБ. "Все още не разбирам как интересите на банката ще бъдат защитени ако телевизионната техника бъде преместена от 9-тия на 5-тия етаж в една и съща сграда и на длъжника бъде отнето правото да работи. Крайния резултат от срещата обаче ме убеди, че за банката е по-важно телевизията да не работи отколкото да съберете вземанията си от нея", допълва Благоев.

Публикуваме писмото на изп. директор на TV7 Кирил Благоев до синдиците на КТБ.

Г-да Синдици,

На проведената днес среща между Вас, правния екип на „КТБ” АД(н), адвокатите на „ТВ Седем” ЕАД, представителя на бъдещия инвеститор в телевизията и мен не беше постигнато желаното от нас споразумение относно начините и сроковете на погасяване на пълния размер на задължението на телевизията към банката по Договор за банков кредит от 15.02.2013 г. Очаквахме да срещнем гъвкав подход, представихме пълномощника на инвеститора, който до седмица ще придобие 100 % от акциите на „ТВ Седем” ЕАД, и продължаваме да сме убедени, че интересите на банката-кредитор и телевизията-длъжник имат пресечна точка. Затова предложихме няколко варианта на погасяване като плащане на 300 000 лв. до седмица и пълно погасяване на кредита за срок от 10-12м., при които „КТБ” АД(н) да събере в пълен размер вземането си от представляваното от мен дружество. Предложих дори да погасим в пълен размер главницата, възнаградителната и наказателна лихви и разноските по договора за кредит, но до 31 май 2015 г., а не в желания от Вас срок до 7 май 2015 г. Малко търговски дружества в страната и нито една телевизия могат да съберат сумата от близо 5 000 000 лв. за ден и половина. Всички решения за плащане, които предложихме бяха отхвърлени и срещнахме само желание да продължите действията по изпълнителното дело и да отнемете на телевизията техниката, която осигурява функционирането й, заедно със съдържащите се в нея интелектуални продукти, собственост на „ТВ Седем” ЕАД, които подчертавам не са предмет на особения залог. Все още не разбирам как интересите на банката ще бъдат защитени ако телевизионната техника бъде преместена от 9-тия на 5-тия етаж в една и съща сграда и на длъжника бъде отнето правото да работи. Крайния резултат от срещата обаче ме убеди, че за банката е по-важно телевизията да не работи отколкото да съберете вземанията си от нея. Този подход има за цел да „убие” длъжника и е крайно неприемлив за нас. Телевизията не е обикновен длъжник. Тя е обществена медия, работещите, която имат мисия и ще продължат да я изпълняват. Предлагаме „КТБ” АД(н) да упражни правата си по чл.432, т.2 ГПК и да спре производството по изп.дело № 20158410404211 от 2015 г., водено при ЧСИ Н. Митев, за срок от 30 дни. Този срок е необходим на новия инвеститор да придобие акциите на дружеството, да организира и извърши погасяването на дълга в пълен размер. Поемам ангажимента до 15 май 2015 г. „ТВ Седем” ЕАД да заплати сумата от 300 000 лв., а до 31 май 2015 г. да погаси и пълния размер на задължението си. Предлагам през този период аудиовизуалната техника, предмет на Договор за особен залог от 17.02.2014 г., да остане на съхранение и отговорно пазене в „ТВ Седем” ЕАД, а дружеството да продължи да я използва както и досега, за да изпълнява обществената си мисия.

5-ти май 2015 г.
С уважение: гр.София
Кирил Благоев,
Изпълнителен директор на ТВ Седем ЕАД