В деня на музиката – 1 октомври - българските творци са изправени пред няколко предизвикателства, които обаче са от съществена важност, за да се насърчи развитието на българската музика и култура.

И ако за Европа основното предизвикателство беше да се изправи срещу големите корпоративни интереси, за да защити творците, като прие Директивата на ЕС за авторското право в единния цифров пазар, то у нас нещата очакват своето развитие на различно ниво.
В България хиляди автори, музиканти, писатели, актьори и т.н, очакват въвеждането на работещ механизъм при частното копиране. Става въпрос за справедливото възнаграждение, което трябва да получават всички хора на изкуството, от т. нар празни носители, записващи и копирни устройства.

В целия ЕС компенсациите за авторите при такива случаи са гарантирани и се отделят от цената на едро или при вноса на празните носители. Страната ни е една от малкото, при които това право е разписано в закона, но на практика не се прилага изобщо. Причината - в момента се облага вносът единствено от държавите извън ЕС, което е предпоставка за почти нулева събираемост, защото повечето информационни носители, които влизат у нас, минават първо през някое европейско пристанище.

За да се промени това над 400 български творци подкрепиха петицията на Музикаутор за създаването на действащ механизъм за компенсации на авторите от частното копиране на техни произведения.

От години се говори и за въвеждането на квота българска музика, чрез която ще се съхрани националната ни идентичност. Анализ на практиката от 21 държави в Европейския съюз, показа че в множество от тях са установени квоти за национално съдържание. Нещо повече – в осем от тях тази квота засяга не само държавните, но и частните медии.

Всички тези дълго отлагани промени са от изключителна важност, за да може българските автори да получават справедливо възнаграждение за труда си и да работят в условията на Европейския пазар, с неговите утвърдени правила.

Стартиралата кампания на Музикаутор за обучение на инспектори от различни български общини, вече дава своите положителни сигнали, че това може да се случи. След първия кръг от срещи, които започнаха във Варна, се откроява готовността на местната власт да партнира в оказването на контрол в сектора на бизнеса. Това стана възможно след приетите промени в Закона за авторско право, които делегират правомощие на общините да контролират за наличието на музикални лицензи в търговските и туристически обекти.

Тези промени, дават надежди на българските творци, че ще бъдат търсени всички пътища и механизми, които да подпомагат хората на изкуството, за да намират смисъл да продължат да творят и да надграждат тук в България и да се превърнат в част от световното културно наследство.