VIVACOM е оператор номер 1 по приходи;
VIVACOM е оператор номер 1 в предоставяне на фиксирани интернет услуги;
VIVACOM е единственият оператор с нарастващ пазарен дял в мобилни гласови услуги;
VIVACOM има 3G мрежата с най-добро покритие – 99,85% от населението.

VIVACOM продължава положителната тенденция от последните осем тримесечия и остава водещият телеком оператор в България за 2014 година. Българският телеком отчита най-високи приходи спрямо другите оператори на пазара – 806 милиона лева. Те са разпределени, както следва: 55% мобилни услуги (с 4% повече от 2013 г.); фиксирани гласови услуги – 24%; фиксиран интернет – 12%; други фиксирани – 9%. VIVACOM е единственият телеком с нарастващ дял на приходите от мобилни услуги – 25% за 2014 г., което е с 3% повече от 2013 г. 85 % е делът на абонатите с договор за абонамент, което е с 8% повече от средните нива на пазара (77%). Това е сериозно доказателство за доверието на потребителите в услугите и офертите на компанията. Тенденцията е също така резултат от нарастващото търсене на смартфони и таблети, както и на най-добрата мобилна мрежа в класа си, която предлагаме.VIVACOM отчита нарастване на клиентите си на фиксиран интернет – 356 хиляди за последното тримесечие на 2014 г., което е с 29 хиляди повече спрямо същия период през 2013 г. 35% от тях използват оптичната мрежа, което е с 13% повече от последното тримесечие на 2013 г. Данните показват, че основното движение в сектора е преход към оптични мрежи от други широколентови технологии.VIVACOM продължава да разширява своята оптична инфраструктура, достигайки повече от 883 хиляди домакинства в края на 2014 г. До момента изградена мрежа от най-ново поколение има в 15 града в България - София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Сливен, Казанлък, Шумен, Своге, Благоевград, Враца, Видин, Пазарджик, Кърджали и Ямбол. През 2015 г. предстои разширяване на вече съществуващите и изграждане на нови мрежи в още 5 града – Добрич, Силистра, Плевен, Дупница и Смолян.

Компанията продължава да поддържа конкурентното си предимство чрез инвестиции в мрежата – 21% от приходите през 2014 г. са вложени в инвестиции, в сравнение с 20% през 2013 г.