БТК АД (Виваком) е прилагала нелоялна търговска практика като е начислявала неустойки за "предсрочно прекратяване" на "срочни договори" от разстояние, които не съществуват, не са сключвани и следователно е невъзможно да бъдат прекратени предсрочно.

Това е решението на Върховния административен съд, с което окончателно влиза в сила решение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и заповедта за забрана прилагането на практиката в бъдеще, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Първо комисията, а после и съдът са установили, че телекомът е прилагал следната схеми на действие: след телефонно позвъняване и получаване на съгласие от страна на потребителя за сключване на договор от разстояние за предоставяне на услуга на клиента не му се дава възможност навреме да се запознае с условията в писмен вид. Не се запознава и с датата на влизане в сила на договора, което е предпоставка да пропусне срока за отказ от него.

В повечето случаи потребителите не подозират, че имат валидно сключен договор, тъй като не са полагали подписа си под такъв, а отказът от него им струва сумата от месечните такси до края на срока му.

След подадени жалби срещу тази практика и намеса на Комисията за защита на потребителите телекомът се съгласява да прекрати без неустойки така "сключените" договори и да върне на клиентите си внесените от тях суми, като посочва, че наличието на договор се дължи на "техническа грешка", съобщават от комисията.

Тази практика е прилагана в периода, в който Законът за защита на потребителите е давал възможност за сключване на договори от разстояние без подпис на потребителя върху хартиен носител.

Към настоящия момент устното приемане на предложение за сключване на договор не води до наличието на такъв, напомнят от комисията.