Генералният директор на БНТ Вяра Анкова получи отличителния знак на председателя на БАН на тържествена церемония вчера. Признанието на академичната общност у нас е потвърждение за доброто партньорство между двете общественозначими институции.

При връчването на отличието акад. Стефан Воденичаров заяви, че наградата се дава за професионална подкрепа и лична ангажираност при представяне на постиженията и проблемите в областта на науката, чрез предаванията, реализирани от БНТ като „История. БГ” и „Красива наука”. Той лично благодари на г-жа Анкова за широкото отразяване на събитията, свързани с честването на 145-годишнината на БАН и създадената възможност много хора у нас и в чужбина да се приобщят към научния и духовен живот в България.

„Благодаря за високата оценка за труда на целия екип на БНТ. С бюджета, който се отпуска на телевизията, ние подпомагаме много културни, научни и спортни събития. Създаваме формати, с които изпълняваме обществената мисия на медията”, каза Вяра Анкова.

Участие в церемонията взеха още заместник-председателите на БАН – акад. Дамян Дамянов и чл.-кор. Николай Милошев, акад. Никола Саботинов, акад. Антон Дончев и проф. Стефан Хаджитодоров. Те посочиха, че вече са подготвили документ с визията си за националните приоритети и в партньорство с националната телевизия ще инициират дебат по най-сериозните проблеми за обществото.