Отворени са постъпилите 14 оферти в обществената поръчка за изработването на разширен идеен проект за над 46 км от АМ „Хемус“, след връзката с пътя Русе - Велико Търново в посока Търговище. Бъдещият изпълнител ще трябва да изработи разширен идеен проект и да направи пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план за участъка след връзката с път I-5 Русе - Велико Търново до пресичането с път II-51 Бяла - Търговище.

Обществената поръчка е в две обособени позиции:

В обособена позиция №1 е: „Изработване на разширен идеен проект за АМ „Хемус“ с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 222+000 (след пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново до км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407 Полски Тръмбеш - Царевец). Дължината на участъка е 22,2 км. Индикативната стойност за изработването на проекта е 3 308 000 лв. без ДДС.

Отворените 7 оферти са на:

· „Трафик Холдинг“ ЕООД;

· Обединение ППМ – ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ, в което са: „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД и „ЙИ КЕЙ ДЖЕЙ България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД;

· „ВИА ПЛАН“ ЕООД;

· „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД;

· „ПЪТПРОЕКТ – 2000“ ООД;

· „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

· Обединение „АМ ХЕМУС ТРИП 2019“, с участници: „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД, „РУТЕКС“ ООД и „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.

В обособена позиция №2 „Изработване на разширен идеен проект за АМ „Хемус“ с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцеларен план от км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407) до км 268+209,46 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 Бяла-Търговище)“, е участък от 24 км. Прогнозната стойност е 3 361 400 лв. без ДДС.

Отворените 7 оферти са на:

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

· ДЗЗД „АМ ХЕМУС-2016“, в което участват: „Рутекс“ ООД и „Контролс“ ООД;

· ОБЕДИНЕНИЕ „АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС 2019“, с участници: „ВИА ПЛАН“ ЕООД, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД, „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД;

· Обединение „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ-ГЕГ-ХЕМУС“, в което са: „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД и ГЕГ ГАБИНЕТЕ ДЕ ЕСТРЕТУРАС Е ЖЕОТЕКНИЕ;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД;

· Обединение СИВЕН ТРЕТИ ДИЗАЙН, с участници: „Сивен Дизайн Сървисис“ ООД и ТРЕТИ (3ТИ) Проджети Италия - Инженерия Интегра С.п.а;

· „Пътпроект“ ЕООД;

Времето за изработване на разширените идейни проекти е 150 календарни дни.

*Снимка: АПИ