Преди 141 години няколко десетки хиляди войни от Руската имперска армия и румънски войници остават завинаги в полетата край Плевен, дали живота си за да имаме днешното настояще. Това е и причината ние, българите, да си припомняме този период от историята всяка година и да отдаваме почит на героите. Но очевидно, не всички от нас.

Непомнещите историята, повтарят нейните грешки. А непомнещите управленци на днешна България го правят екзалтирано и с ентусиазъм.

Но нека им припомним, че Руско-турската освободителна война е довела до освобождаването на по-голямата част от българския народ от османско иго и до възстановяването на българската държава.

Въпреки това 141 години след Плевенския героичен епос, нито един от държавните ни мъже и жени не отбеляза по какъвто и да е начин този ден.

През 1877 г., след тримесечна обсада, руската армия успява да превземе окупирания от Осман паша Плевен. Битката е с решаващо значение за изхода на Руско-турската война, тъй като от победата в това сражение зависи дали руските войски ще продължат по-нататъшното си настъпление в пределите на Османската империя, иначе казано, зависи дали българите ще имат отново своя държава и ще бъдат свободни хора. С превземането на Плевен във войната настъпва прелом в полза на Русия, респ., в полза на България.

Ние от ПП АБВ не приемаме поведението на официалните институции на Република България - президентство, парламент и правителство, които не уважиха една от най-бележитите дати в историята на страната ни. Още повече, че в ръководството на държавата ни има политици родом от плевенския край.