Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), коментира производителността в страната пред Bloomberg TV Bulgaria.

Предложението на бизнеса за увеличение на нормата за извънреден труд е повод за широко обществено обсъждане, тъй като пазарът на труда не съумява да покрие нуждите на работодателите у нас. Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов е на мнение, че ефективността на българските служители е прекалено ниска и това налага нуждата от повече извънреден труд за постигане на заложените цели пред бизнеса. Той коментира темата пред Христо Николов в сутрешния блок на Bloomberg TV Bulgaria - „Бизнес старт“.

„В България производителността на българския работник е в пъти по-ниска от тази на средния европеец. Затова трябва да се работи повече, за да се намери начин как да се произвежда повече. Доходите и ефективността на работа в момента са свързани с количеството на положения труд“, заяви Иванов.

Индустриалният сектор е този, в които най-често се налага на работниците да се трудят извънредно, отбелязва изпълнителният директор на АИКБ. Административният и търговският сектор рядко имат подобни нужди.

„Нека влезем в една хипотеза. Аз съм работник, а Вие - работодател. Вашата фирма поема голяма поръчка за определено време, но предприятието Ви е прекалено малко, за да се справи. В ситуация, в която на пазара на труда липсват достатъчно квалифицирани нови служители за наемане, Вие ми предлагате да работим извънредно при по-добри финансови условия за мен. Аз приемам предложението Ви, но вместо да започнем работа, законът ни забранява, защото в Кодекса на труда е вписано, че не може на годишна база да работя повече от 150 часа извънредно. Това е прекалено малко и именно затова искаме да увеличим максимално допустимата норма на 300 часа на година“, каза още Иванов.

Изпълнителният директор на АИКБ е съгласен със синдикатите, че увеличеното работно време ще повлияе негативно на личното време и ангажиментите към семейството, но крайното решение остава в ръцете на служителите.