Инж. Светослав Глосов не е уволняван от Богомил Бонев, в качеството му на министър на вътрешните работи. Уточнението е по повод разпространени в социалните мрежи и в някои медии категорично невярни твърдения от г-н Бонев.
Фактите са следните:
От края на 1996 г. до март 1998 г. инж. Глосов е управител на строителна фирма "Проинвекс" към Министерството на вътрешните работи. В края на 1996 г. инж. Глосов поема дружеството със спряно електричество, заради неплатени сметки, и с неизплащани с месеци заплати към работниците. Поради това по строителните обекти е имало само пазачи, без строителни работници. Дружеството е стабилизирано и за всички задължения на МВР към "Проинвекс" са изпращани рапорти до Богомил Бонев, за които не е имало отговори или указания от министъра.
През март 1998 г. инж. Глосов напуска дружеството по собствено желание и това може да се докаже с документи.