До момента са продадени 4 350 665 е-винетки на стойност над 250 млн. лв.

Твърдението на в. "Труд": „1,3 милиарда лева от тол таксите изтичат безконтролно към Капш“ не отговаря на истината. Сумата 1,3 млрд. лева е размерът на очакваните приходи от пътни такси след въвеждането на тол за тежкотоварните автомобили на база обявената през април консервативна тарифа, която ще бъде редуцирана. Напомняме, че до този момент приходите са само от електронни винетки – до 1 юли включително са продадени 4 350 665 е-винетки на стойност 251 921 280 лв. Приходите от пътни такси постъпват в държавата, а Националните доставчици на услуги работят съгласно Общите условия, съобщават от АПИ.

До въвеждането в търговска експлоатация на тол системата тежкотоварните автомобили ще продължат да плащат е-винетки.

Съгласно Закона за пътищата, Агенция “Пътна инфраструктура” чрез Националното ТОЛ управление (НТУ) оперира Електронната система за събиране на пътни такси на база изминато време (електронни винетки) и на база изминато разстояние (тол). От 01.01.2019г. търговското опериране на системата в частта “електронна винетка” е поето напълно самостоятелно от НТУ – обслужване на клиенти, управление на плащанията и правоприлагане. До 16.08.2019 г. техническото опериране в частта “тол” се извършва съгласно условията на гаранционното обслужване на система във формата на съвместно опериране между екипите на НТУ и изпълнителя, а от 16 август НТУ ще поеме напълно техническото опериране на цялата система.

Не отговарят на истината и твърденията, че като регистриран Национален доставчик на услуги на “Телетол” АД им е отказано да се свържат със системата. На 09.05.2019 г. – пет дни преди да бъде подписан на 14.05.2019 г. договорът между АПИ и “Телетол” АД, по електронната поща на дружеството е изпратено описание на интерфейса за интеграция за продажба на електронни винетки. На 20.05.2019 г. от “Телетол” АД са постъпили въпроси във връзка с процедурата за интеграция, като на

21.05.2019 г. са предоставени отговори на поставените въпроси в обхват и съдържание в съответствие с изискванията на т. 17, раздел III от Общите условия за доставчици на услуги. Предоставена е допълнителна информация за лица за контакт и актуализирана информация за интерфейса.

След изтичане на 10-дневния срок (от подписването на договора) за доказване на оперативна съвместимост съгласно т. 16, раздел III от Общите условия (до 25.05. 2019) не е постъпила и информация за готовност или отлагане на тестовете за доказване на оперативна съвместимост. На 04.06.2019 г., 10 дни след изтичане на предходния срок спрямо подписването на договора на 14.05.2019 г., от “Телетол” АД е постъпило писмо-покана за тест за оперативна съвместимост. В него е описано решение в разрез с приложение 5 от Общите условия. В допълнение за доказване на оперативна съвместимост е посочен пункт за продажба, който не е в списъка на декларираните пунктове и до момента не е въведен в експлоатация.

Напомняме, че заявлението за регистриране като Национален доставчик на услуги от „Телетол“ АД е подадено на 08.03.2019 г. С Решение на Управителния съвет на АПИ от 18.03.2019 г. „Телетол“ АД е вписан в регистъра като Национален доставчик на услуги (НДУ). След като дружеството отговаря на изискванията по Общите условия за доставчици на услуги, на 13.05.2019 г. УС на АПИ взима окончателно решение за сключване на Договори за предоставяне на услуга за електронно събиране на такси и Договор за предоставяне на допълнителни услуги по опериране на пунктове за продажба от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси с „Телетол“. Договорите са сключени на 14.05.2019 г. и за да влязат в сила, съгласно Общите условия, следва в 10-дневен срок да се постигне оперативна съвместимост.

В момента в процедура за регистриране като Национален доставчик на услуги са още две компании – от 19.06.2019 г. има решение на УС на АПИ за сключване на договор с “Конкорд Смарт Инфраструктура” АД, която желае да продава електронни винетки и тол продукти. На 04.06.2019 г. четвъртият кандидат - Иком“ ООД, е заявил желание да партнира на Пътната агенция само в събирането на тол такси, не и в продажбата на електронни винетки.

Агенция “Пътна инфраструктура” е на разположение на всички медии за съдействие и проверка на информацията им. Държим да отбележим, че вестник Труд” не е потърсил информация от АПИ по засегнатите въпроси. Уточняваме, че председателят на АПИ Георги Терзийски не е излизал нито веднъж в болничен, откакто е назначен на поста, и никой от в. “Труд” не го

е търсил нито на личния му телефон, нито в кабинета му, нито е потърсил информация в пресцентъра на Пътната агенция. Не отговаря на истината и написаното във в. “Труд”, че г-н Терзийски е подавал оставка и тя не е била приета.