Приключи сделката по придобиването на ”Сосиете женерал експресбанк” от Банка ДСК.
До 2020 година ще завършат всички интеграционни процудури по документиране собствеността на унгарската Банка ОТП, част от която е Банка ДСК.

Целият процес до окончателното му финализиране ще се ръководи от Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК. Това бе обявено от Шандор Чани, шеф на Банка ОТП, който е пристигнал специално за случая.

Предполага се, че цената по сделката е около 600 млн. евро. Това е сумата, с която в края на 2018 година е увеличен капиталът на Банка ДСК. Оттук насетне купената банка ще се казва "Експресбанк".

Стана ясно също, че до приключване на всички процедури двете банки ще работят самостоятелно, а клиентите им ще бъдат информирани надлежно за предстоящите промени. Всъщност за клиентите нищо не се променя, ще се партнираме както досега, заяви Виолина Маринова.
В новата ситуация част от досегашните 450 клона на групата ще бъдат затворени или преструктурирани. Става дума за много малки населени места, където наличието на два клона е неуместно.

"Целта е да бъдем най-голямата банка в България", посочи Шандор Чани. Обединението на двете институции ще измести Уникредит Булбанк от първото място по активи и ще затвърди лидерската позиция на Банка ДСК в потребителското банкиране.

Банка ОТП имала намерение, ако се отвори възможност, да придобие още една банка в България. Това обаче е проект за бъдещето, а не в момента.