„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „Алстом” отчетоха напредъка по проекта за поддръжка на мотрисните влакове на БДЖ. През декември 2019 г. двете дружества подписаха петгодишен договор за поддръжка на 46 мотрисни влака. Обхватът на договора включва пълна текуща поддръжка, както и основен ремонт на 22 дизелови и 24 електрически мотриси.

Въпреки възникналите неочаквани затруднения и закъсненията в сроковете за изпълнение, причинени от глобалната пандемия, проектът напредна значително през последните месеци: три депа бяха модернизирани, 26 мотрисни влака в момента са в експлоатация и се полагат усилия за подобряване на състоянието на мотрисите, които не са в движение, за да бъдат включени в изпълнението на ежедневния график за движението на влаковете.

От месец май до септември три депа, в София, Варна и Пловдив, претърпяха мащабна модернизация. В тях бяха инвестирани над 1 млн. лв., за да бъдат подготвени и оборудвани за извършване на дейности по ремонт и поддръжка на мотрисните влакове. Вече повече от 50 души на пълен работен ден са постоянно ангажирани в тази дейност. Очаква се броят им да нарасне във фазата на основен ремонт, което създава възможност за осигуряване на нови работни места в България, тъй като „Алстом” отваря офис в София и работи с местни доставчици.

„Въпреки неочакваните закъснения, причинени от световната санитарна криза, преодоляхме първоначалните затруднения и имаме удоволствието да отчетем добър напредък пред широката общественост и нашите клиенти. Мотрисните влакове ще възвърнат доброто си техническо състояние и усилията за тяхното възстановяване ще позволят безопасна експлоатация през следващите десет години“, бяха думите на управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД Любен Нанов при отбелязването на напредъка на дейността по ремонта на мотрисните влакове.

„Стартирането на този проект по време на глобална пандемия беше неочаквано предизвикателство, с което „Алстом” се справя благодарение на екипните усилия положени от румънски екип от експерти, български служители, както и множество местни доставчици, които работят денонощно за успеха на този проект”, заяви Габриел Станчу, изпълнителен директор на „Алстом” за Румъния, България и Република Молдова. „Развихме и ще продължим да развиваме местни партньорства, за да осигурим доставката на резервните части, необходими за поддръжката на мотрисите.“, добави той.

„Нашите екипи работят за подобряване на съоръженията, като предоставят модерно оборудване и практики за поддръжка, за да намалят времето за престой на съществуващия подвижен състав. Искаме да сме сигурни, че депата ще работят ефективно, за да осигуряват ежедневно повече влакове в експлоатация”, обясни Давид Лоран, директор обслужване в „Алстом” за Централна и Източна Европа.

За тази цел в момента екипът по поддръжката работи за пускането в движение на четири дизелови мотриси, от общо шестте предвидени в договора, които са трайно извън експлоатация. Те ще бъдат отново в експлоатация през следващите месеци след извършен основен ремонт.

Освен това се работи върху подобряване на системите за потребление на енергия и условията за пътуване на клиентите в електрическите мотриси (ЕМВ). Един прототип на ЕМВ

се модернизира в депо София с допълнителни функции като безжичен интернет за пътниците и цялостна система за осветление, използваща LED технологии. Тази програма за модернизация ще обхване целия парк, а по-късно ще бъде надградена с допълнителни иновативни функции, като например пътнически информационни системи и нови дисплеи на пултовете за управление на машинистите.

Подготвя се и програмата за основен ремонт за всички 46 мотриси, която да бъде въведена в режим на изпълнение от първото тримесечие на 2021 г.

В своя 35 годишен опит, компанията е изпълнила над 100 проекта за поддръжка на железопътен подвижен състав в 30 държави. Текущите и бъдещите договори за техническо обслужване обхващат над 13 000 единици, като в 20% от проектите влаковете, поддържани от “Алстом”, не са собствено производство.