Близо 200 български граждани, които учат, живеят и работят в Австрия, посетиха кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател“, който се проведе на 23 януари във Виена. Събитието се организира от Службата по трудови и социални въпроси на МТСП към посолството на България във Виена, сдружение „Български кариерен форум“ и Външноикономическия офис на Стопанската камара на Австрия. Целта на инициативата е български граждани, които учат, живеят и работят в чужбина да бъдат запознати с възможностите за стартиране или продължаване на своята професионална реализация в родината, за да могат да вземат информирано решение за завръщане в България.

В срещата участваха водещи австрийски инвеститори в България като A1 Bulgaria, Palfinger, S&Т Bulgarien, EVN, Raiffeisenbank, Mondi Group, Dr. Pendl & Dr. Piswanger Bulgaria, Cargo-partner. Те разказаха за своята дейност и предложиха интересни възможности за работа.

Работните места, които бяха представени по време на форума, дават възможност на млади специалисти с професионална квалификация, завършили средно или висше образование, да открият желаната от тях възможност за работа и развитие. Сред свободните позиции, обявени от фирмите по време на кариерния форум, са тези за финансисти, счетоводители, специалисти в областта на човешките ресурси и маркетинга, както и професионалисти с интереси в сферата на логистиката, компютърните системи и технологиите, производството на хартия и целулоза. Търсят се и специалисти, завършили професионална квалификация „Електротехника”, „Топлоенергетика“, „Автоматизация на производството” и др.

По време на събитието заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова запозна посетителите със статистически данни, които показват положителния тренд в развитието на българската икономика, продължаващия спад на равнището на безработица и очакванията на бизнеса за увеличаване на възнагражденията през 2019 г.

През третото тримесечие на 2018 г. България е сред 5-те държави-членки на ЕС с най-голям ръст на заплатите – 8,9%. Очакванията за тази година са бизнесът да увеличи заплатите с между 8% и 12%. Всичко това, наред с повишаването на производителността на труда, ще доведе до нарастване на заплатите в страната средно с 8,4% за 2019 г.

През изминалата 2018 година в България е отчетено най-ниското ниво на безработица за последните десет години (5,4%),като това е под средното ниво на Европейския съюз. Очакванията са безработицата в страната ни да спадне до 4% през 2021 година. Последните данни на Евростат показват, че българската икономика се представя по-добре от средното за ЕС ниво. Страната ни е на 7-о място по ръст на БВП през третото тримесечие на 2018 г.