Близо месец имат всички собственици на имоти, който имат кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други водоземни съоражения за подземни води в имотите си да ги регистрират в съответната басейнова дирекция.

Крайният срок е 27 ноември 2020-та година, регистрацията е изключително лесна но е и задължителна.

Всеки стопанин на имот трябва да изпрати до съответната дирекция попълнена и подписана бланка образец с номер РГ-2 , заедно с копие от нотариалния акт на имота и скица на имота но само ако има валидна такава. Докумените се изпращат по куриер или пощата до съотвената дирекция или се подават на място, вариант е да си изпратят и онлайн но само ако са подписани с валиден електронен подпис.

Например живеещите в района на София-област трябва да се регистрират в Басейнова дирекция ''Дунавски район'' в град Плевен.

В момента в съотвените дирекции са заринати буквално с документи за регистрация заради което съотвените удостоверения ще бъдат изпратени със закъснение.

След като бъдат изпратени всички нужни документите, от дирекцията ще издадът на всеки удостоверение за регистрация на съответното вододейно съоражение.

От Басейнова дирекция напомнят, че при установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Оказва се заповедта е от преди 2 години но хората разбират за нея в през последния месец.