Генералният директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е на работно посещение в България по покана на министъра на вътрешните работи и главния прокурор .

По време на срещата си министър Младен Маринов и генералният директор на ОЛАФ, г-н Виле Итала, поставиха акцент върху ефективното оперативно сътрудничество и доброто взаимодействие на Европейската служба за борба с измамите с националните институции, имащи отношение към защитата на финансовите интереси на ЕС на територията на Република България. Набелязани бяха и стъпките за по-нататъшно развитие и надграждане на съществуващите механизми за обмен на информация и осъществяване на разследвания.

Обсъдено бе текущото състояние на дискусията по изменението на Регламент № 883/2013 относно разследванията, провеждани от ОЛАФ. Подчертано бе, че в дискусиите до момента България последователно е подкрепяла засилването на правомощията на Европейската служба и запазването на правомощията по отношение на външните разследвания и разследванията на ДДС измами.
В рамките на работното си посещение в София г-н Итала проведе и срещи с министър-председателя Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ДАНС, Димитър Георгиев.

Осъществено бе и посещение на място в сградата на АФКОС, където бе проведена неформална дискусия с екипа на дирекцията.