НС на БСП прие "Визия за Европа"- "За Европа на народите и социалната държава- солидарна, хуманна и сигурна" . БСП е първата партия, която излиза с готова платформа за Европейските избори. В нея се казва, че в резултат на Европейските избори, БСП ще изпрати в ЕП своите представители, които заедно със социалистите, социалдемократите и другите представители на левицата от европейските държави ще отстояват общите, но също така и националните приоритети:
- за равенството като универсална ценност на левицата – равенство на гражданите, равнопоставеност на държавите членки при реализацията на общите европейски политики;
- против приемането на пакета „Макрон”, предвиждащ регламенти в областите на трудовия пазар, финансите, инвестициите и търговията, които фаворизират едни държави членки за сметка на други;
- за приемане без допълнителни условия в Шенгенското пространство, против продължаващото прилагане на Механизма за сътрудничество и оценка – израз на политиката на „двойните стандарти”;
- за равноправно участие в общата енергийна политика на ЕС чрез изграждане на нови собствени ядрени мощности и развитие на транзитната газопреносна мрежа на територията на България;
- против Истанбулската конвенция, чиито текстове противоречат на Българската конституция според Решение на КС;
- за обща миграционна политика, съобразена с интересите и изискванията на държавите членки, а не въпреки тях, против Пакта на ООН за бежанците;
- за продължаващата интеграция в ЕС на Западните Балкани, при решаване в рамките на преговорния процес на въпросите от значим национален интерес, а именно, за българското историческо и културно наследство на територията на държавите кандидатки, както и правата на българските малцинствени общности;
- подкрепяме създаването на европейска прокуратура и призоваваме всички страни членки да се включат в инициативата;
- подкрепяме последователно отмяната на санкциите, наложени от ЕС на Руската федерация.

В документа има 7 раздела:
- Изграждане на Европейски социален съюз, подкрепен от нов икономически модел на развитие и растеж – ключ към преодоляване на неравенствата;
- Единен и демократичен Европейски съюз, който е близо до хората и уважава суверенитета на държавите членки;
- Многогодишна финансова рамка в услуга на сближаването, на гражданите и на реалната икономика;
- Силна и ефективна Кохезионна политика след 2020 г.;
- Европейски съюз на младите – по-добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения ;
- Устойчива миграционна политика, основана върху съобразяване с националните интереси;
- Европейският съюз – самостоятелен фактор в глобалната политика.