Частично бедствено положение обявиха в пловдивското село Катуница заради опасност от наводнение. Защитна стена на река Чая се разцепи и всеки момент може се срути. Община Садово вече е информирала всички отговорни институции. Специалисти ще обсъждат през следващите дни какво е нужно, за да се укрепи съоръжението, съобщава БНТ.

От три дни тонове стоманобетон от защитната стена висят над водите на Чая. Подкопаните основи довели до разместване на пясъчните пластове. Конструкцията поддала и започнала да се руши.

Атанас Иванов, еколог в община Садово: Съоръжението съвсем малко му трябва да пропадне в реката. А от тук следва - ерозия, завземане на общинското пасище и заливане на населеното място.
Опасният участък е само на метри от улица и жилищни сгради.

Подпорната стена на Река Чая е строена през 80-те години на миналия век, съоръжението пази село Катуница от наводнения.

Хората от селото са притеснени, защото заради наводнения от от години понасят загуби. Сега очакват бързи действия заради предстоящото снеготопене.

Вангел Христев: При един дъжд, ако завали - какво става? Хората губят, държавата не губи.
Кметът на Община Садово е изпратил предложение до Областния управител на Пловдив за обявяване на частично бедствено положение в Катуница и започване на спешен ремонт. Проблем е установяване на собствеността държавна или общинска може да го забави.

Димитър Здравков, кмет на община Садово: Ние нямаме никакви документи за този строеж, почваме да се въртим пак в омагьосан кръг, кой на кого да си възложи или да си прехвърли по-скоро отговорността.
Очаква се още утре "Басейнова дирекция" - Пловдив да даде подробни предписания как да се обезопаси подкопаната стена. Състоянието ѝостава критично и всеки момент тя може да падне във водата. Ако това се случи, ремонтът ще стане многократно по-скъп и сложен.