Антикорупционно обучение в две детски градини в Перник. Проектът е на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Идеята е постепенно да бъдат обхванати детските градини и училищата в цялата страна и след време да се усети антикорупционният и възпитателен ефект.

Първи стъпки в борбата с корупцията. В детска градина "Миньорче" залагат на съвременни сюжети. Чрез посредник Вълчо предлага подкуп на служител в държавната администрация.

Пламен Георгиев - председател на КПКОНПИ: Много работихме върху този сюжет.Това беше идеята, когато пораснат и когато се случи една такава истинска ситуация, те да искат да подражават на добрите герои.
След едноседмично антикорупционно обучение в детска градина "Пролет" вече отчитат първите резултати.

Даниела Йорданова - директор на ДГ "Пролет", Перник: Родител сподели, че пътувайки с колата детенцето е казало: Татко теб сега ще те спрат и ще те глобят, защото тук пише 50, а ти си с 60. Не е редно и да даваш пари, защото това е подкуп.