Директорът на „Национална система 112“ Цветомир Цеков обясни, че разширяването на обхвата на взаимодействие между Дирекция „Национална система 112“ – МВР и Столична община е наложило подписването на новото, актуализирано споразумение за сътрудничество. Той съобщи, че за първото полугодие на годината към предадените от 112 към Столична община сигнала са 24 696, от които 14 140 – сe отнасят конкретно за общината.

Останалите са касаели намесата на службите за спешно реагиране, при които Столична община е оказала съдействие. Най-много са регистрираните сигнали, свързани с престъпления против личността, пожари, транспортни произшествия, инциденти с животни и медицинските инциденти (възникнали на територията на детски заведения, училища и общински сгради). Цветомир Цеков изрази увереност, че задълбочаването на сътрудничеството между ДНС 112 и Столична община ще способства за предоставяне на още по-качествена европейска услуга за гражданите.

За мен и екипа на Столична община сигурността и спокойствието на гражданите са много важен приоритет. Ето защо работим по иновативни и успешни модели за реакция при кризи и превенция, като създаването на първата у нас общинска полиция и дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Благодарение на изградените работни станции на системата 112 в центровете за видеонаблюдение на Столична община се намалява времето за реакция при извънредна ситуация, със СДВР и СДПБЗН работим като един екип, като помагаме директно на гражданите. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова при подписването на двустранен протокол за сътрудничество между Столична община и дирекция „Национална система 112“ – МВР.

Тя посети Районен център 112 София, където се запозна с механизма на приемане, обработване и предаване на сигналите към службите за спешно реагиране и общинските администрации, разговаря с оператори и им благодари за професионализма и всеотдайната работа.