В следващите седмици, с подобряване на времето и с оттичането на водите от снеготопенето, ще започне ремонтът на подпорната стена на моста край село Бориславци. Преминаването по съоръжението на третокласния път III-8081 Долни Главанак – Малки Воден е безопасно и шофьорите трябва да карат спокойно. В края на миналата седмица експерти от Института по пътища и мостове към АПИ са извършили обследване на съоръжението и те са констатирали повреди на подпорната стена. Причината са проливните дъждове, които са повишили нивото на реката и са отнесли част от стената. До края на седмицата проектанти ще извършат оглед и ще дадат решение за укрепването й.

Припомняме, че интензивните валежи през февруари 2012 г. разрушиха моста при 19-ти км на път III-8081 Долни Главанак – Малки Воден и на неговото място бе изградено ново съоръжение. През 2013 г. са проведени тръжни процедури по ЗОП за изготвянето на технически проект, строителство и надзор. Инвестицията е за 855 хил. лв. с ДДС и е от републиканския бюджет. Строителните работи са приключили през януари 2015 г. Гаранционният срок за новопостроено пътно съоръжение, според нормативната уредба, е 10 години - до януари 2025 г.

Предстои и изкърпване на най-големите дупки по третокласния път III-8081, който е в недобро състояние, поради това че не е основно ремонтиран от построяването си преди около 50 години.