„Щастлива съм, че след Българското председателство на Съвета на ЕС процесът на евроинтеграция за Западните Балкани вече е необратим“, посочи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева по време на среща с новия генерален секретар на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) Роберто Антонионе. „Западните Балкани вече участват в срещи на високо и най-високо ниво на ЕС, в работни групи и важни дебати като този за бъдещето на Европа“, допълни още първият дипломат на България.

Роберто Антонионе и водената от него делегация посетиха София като част от обиколка в страните-членки на ЦЕИ. „Благодаря за предоставената ни възможност да обясним какво можем да постигнем заедно“, каза гостът. Той благодари също за усилията на Българското председателство на Съвета на ЕС, поставило на фокус европейската перспектива на Западните Балкани.

Министър Захариева подчерта, че българската подкрепа не спира дотук, а страната ни няма да спести усилия за продължаването на европейската интеграция на региона.

„Друг фокус на общите ни усилия трябва да бъде изграждането на административен капацитет - допълни министърът. - Само така тези страни ще могат да използват оптимално европейските средства.“ Вицепремиерът очерта важността на това инициативи като ЦЕИ да насочат фондове и усилия към младежта, образованието и науката в тези страни.

„Нека различните регионални инициативи работят в синергия, като се допълват“, каза още министър Захариева. Тя посочи, че в широкия ни регион действат различни форуми като Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Черноморското икономическо сътрудничество и други, които се допълват и могат да си сътрудничат за по-добри резултати.

„Силно подкрепям подхода на ЦЕИ да работи за регионална интеграция отдолу-нагоре. Така добавената стойност и истинската полза отиват при хората и общините“, добави министър Захариева.

Създадена през 1989 г., ЦЕИ е най-старият регионален форум в Централна, Източна и Югоизточна Европа. България е пълноправен член от 1996 г. Днес инициативата обхваща 17 държави, сред които страни-членки на ЕС, държави от Източното партньорство и от Западните Балкани.