Европейският парламент ще обсъжда днес дали да бъдат спирани евросредства на държави членки, които нарушават върховенството на закона и не водят ефективна борба с корупцията, съобщава БНР Хоризонт.

Предложението е заложено в доклад за създаване на програма „Права и ценности“ в подкрепа на демокрацията, правовата държава и основните права.

В случай че Европейската комисия установи, че съществува „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“, което пречи на управлението на средства от Евросъюза, тя може да препоръча мерки, вариращи от намаляване на авансовото финансиране до прекъсване на плащания от евробюджета за страна членка.

Евродепутатите предлагат предпазни мерки, за да гарантират, че правителствата ще трябва да извършват плащания към граждански организации дори ако финансирането от Евросъюза бъде спряно.

Документът ще бъде подложен на гласуване в Европарламента в четвъртък.