С екологично чисто централно отопление МУ Пловдив е спестил през зима 2017/18 повече от 563 тона вредни емисии въглероден диоксид във въздуха на Пловдив.

На 20 февруари 2019 г. EVN Топлофикация отличи МУ Пловдив със свидетелство за значителен принос към качеството на въздуха и околната среда на град Пловдив. С използването на екологично чисто централно отопление от EVN Топлофикация, МУ Пловдив допринася за по-чистия въздух в Пловдив.

От името на EVN Топлофикация свидетелството беше връчено от г-н Робърт Дик, регионален мениджър на EVN, на проф. д-р Стефан Костянев, ректор на МУ Пловдив.

През отоплителен сезон 2017/18 г. клиниката е консумирала над 1405 MWh (мегаватчаса) топлинна енергия и по този начин е спестила повече от 563 тона вредни емисии въглероден диоксид във въздуха на Пловдив.

МУ Пловдив използва услугите доставка на гореща вода  и централно отопление. Здравното заведение беше топлофицирано през последните години като част от цялостното развитие на топлопреносната мрежа по бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

Модерната когенерационна централа на EVN Tоплофикация не отделя във въздуха на Пловдив серни диоксиди, фини прахови частици (ФПЧ) и диоксини.