От 1 юли 2019 г. ЕVN Топлофикация стартира ремонт на участък от магистрален топлопровод DN 400, преминаващ в комуникационен колектор (проходим подземен тунел). Подмяната цели по-добро топлозахранване на райони А1 и А2 в ЖР „Тракия“ за зимния сезон.

Строително-ремонтните дейности ще се извършват до 4 юли 2019 г. (включително) в комуникационен колектор под бул. ”Oсвобождение” с начална точка - кръстовището на бул. “Освобождение“ и ул. “Проф. Цветан Лазаров“ и крайна точка - кръстовището на

бул. “Освобождение“ и ул. “Недялка Шилева“.

Спецификата на ремонта не изисква изкопни дейности, поради което не се налага промяна в схемата за движение на МПС.

Във връзка със строително-ремонтните дейности се налага временно да бъде прекъснато захранването с битова гореща вода за живущите в посочените райони. ЕVN Топлофикация ще предприеме мерки за по-бързото приключване на проекта.