Ремонтните дейности се извършват в подземен колектор при температури достигащи 60°C

От 1 юли 2019 г. ЕVN Топлофикация извършва ремонт по част от магистрален топлопровод в ЖР „Тракия“ в Пловдив, преминаващ в комуникационен колектор (проходим подземен тунел). Подмяната цели по-добро топлозахранване за райони А1 и А2 в ЖР „Тракия“ през зимния сезон. Комуникационният колектор преминава подземно под бул. ”Oсвобождение” в близост с кръстовището с ул. “Проф. Цветан Лазаров“.

Проектът включва подмяна на 2 компенсатора и части от топлопровода с диаметър DN 400. Ремонтните дейности се извършват на дълбочина около 4 метра. Условията на работа са при температури, които вътре достигат 60°C и в условия на висока влажност. Поради това се налага охлаждане на въздуха в колектора. Спецификата на ремонта не изисква изкопни дейности, поради което не се налага промяна в схемата за движение на МПС.

Проектът се извършва по план до 4 юли 2019 г. (включително). ЕVN Топлофикация предприе мерки за по-бързото приключване на проекта.