EVN Топлофикация съветва клиентите си в Пловдив да извършат планираните ремонти на своята отоплителна инсталация през летния сезон. Практиката показва, че в някои жилищни сгради ремонтите по вътрешните отоплителни сградни инсталации се извършват от живущи чак през есента, като най-често са свързани с дрениране (източване) на инсталациите. В резултат тези сгради не са подготвени за есенно-зимния сезон и не могат да стартират своевременно отоплението при обявяване началото на отоплителния сезон.

За улеснение на своите клиенти EVN Топлофикация предлага над 50 вида услуги по вътрешните инсталации като например:

- подмяна на радиатори, вентили

- обезвъздушаване

- източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) или инсталация за битова гореща вода (БГВ) и др.

Подробен списък с предлаганите услуги е наличен на www.evn.bg

Препоръчително е клиентите в една сграда да съгласуват времето на извършване ремонтите си. Така инсталацията ще бъде източена само веднъж, а не повторно за всеки нов ремонт. Това ще спести средства и ще гарантира, че инсталацията ще бъде запълнена и изправна, когато отоплителния сезон настъпи.