Две момиче от Ростов се връщали от магазин за хранителните стоки. Освен пълните торби, двете сестри държали в ръцете си мобилни телефони.

От един ъгъл пред двете момичета изскочила група от осем мъже. Един от тях сграбчил 9-годишната Наташа, извил ръцете ѝ и я накарал да му даде своя мобилен телефон. 16-годишното момиче искало да защити своята сестра и започнала да удря нападателя с с торба. Останалите бандити от своя страна започнали да я заплашват. Въпреки виковете на “Помощ!”, Никой от минувачите не опитал да помогне на децата, съобщава НТВ.

"Много се уплаших! Наташа плачеше от страх, а хората минаваха около нас и се правиха, че не забелязват" - разказва ученичката.

В този момент глутница кучета се втурнала към разбойниците, заобиколили ги и започнали да лаят заплашително.

"Един от мъжете ритна едно от кучетата в лицето, но то продължи да ни защитава" - казват децата. Силният лай на кучетата привлякъл вниманието хората. Тогава престъпниците разбрали, че е безсмислено да се съпротивляват, хвърлили всичко на земята и изчезнали.

Момичетата не забравили за тези, които им помогнаха. "Със сестра ми решихме да благодарим на нашите четириноги спасители: купихме лакомства, с които ги почерпихме. Изключително съм благодарна! Не ми е ясно защо хората, които минаваха, ни подминаваха" - разказва голямото момиче.