Huawei публикува годишния си финансов отчет за изминалата година. Според него компанията е продължила възходящата линия в развитието си и през 2018 г. Приходите от продажби са достигнали 107 млрд. долара, което е с 19,5% повече в сравнение с предходната година, а нетната печалба възлиза на почти 9 млрд. долара – с 25,1% повече в сравнение с предходната година.

През 2018 Huawei инвестира 22,4 млрд. долара (14,1% от приходите си от продажби) в научноизследователска дейност, с което се нарежда на пето място в световен мащаб в Индекса на индустриалните инвестиции за научни изследвания и развитие през 2018. През последните десет години разходите на глобалния бранд, свързани с научноизследователска и развойна дейност, достигнаха над 60 млрд. долара. Според официалните данни, публикувани от Световната Организация за интелектуална собственост (WIPO), от Huawei са подадени 5405 патентни заявки към съответната организация през 2018, което класира компанията на първо място сред всички компании в световен мащаб.

След обявяването на годишния доклад, председателят на Huawei Гуо Пинг коментира: „Информационните комуникационни технологии бързо си проправят път във всяка индустрия. Това предизвиква дигитална и интелектуална трансформация – движещата сила, стояща зад цифровата ни икономика. Чрез сериозно и последователно инвестиране в 5G иновациите, заедно с широкомащабно търговско внедряване, Huawei се ангажира да изгради най-добрите световни мрежови връзки.

По време на този процес, ние ще продължим стриктно да спазваме наложените стандарти в стремежа си да създадем надеждни и висококачествени продукти. Докато работим за постигането на тази цел, принципите ни са кристално ясни: киберсигурността и защитата на личните данни на потребителите са абсолютен приоритет за нас. Уверени сме, че компаниите, които изберат да работят с Huawei, ще бъдат най-конкурентноспособните в ерата на 5G технологиите. Страните, които работят с нас, ще спечелят голямо предимство при следващата вълна на растеж в цифровата икономика.