Съвременна лаборатория за обучение на експерти по криминалистика и тренировъчен център станаха реалност благодарение на упорита работа по два проекта, осъществени с швейцарско финансиране

Заместник-министър Милко Бернер, заедно с Пиер Марго, професор в Училище по криминология в Университета в Лозана- Швейцарска конфедерация, прерязаха лентата и символично откриха изградената съвременна лаборатория за обучение на бъдещите експерти по криминалистика. В нея курсантите ще придобиват знания и умения в областта на криминалистиката. На територията на Академията на МВР бе открит и тренировъчен център. В три оборудвани зали, чрез симулация ще се пресъздават действителни ситуации, а бъдещите полицаи ще усвояват тънкостите на полицейската професия по задържане на престъпници, овладяване на опасни ситуации, спасяване на човешки живота. На специално изграден полигон ще „преследват“ автомобили на извършители на престъпления, ще провеждат тактически занятия, свързани с охрана на обществения ред и регулиране на движение.Всичко това стана възможно благодарение на упорития труд на експертите от Академията на МВР, Научноизследователския институт по криминалистика, заедно с швейцарските им партньори от Училището по криминалистика, Факултет по право и наказателни науки в Университета на Лозана - Швейцария. Те работиха по два проекта по тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество бяха изработени и вече разпространени в областните дирекции и наръчници за обучителна програма.

Инвестициите в това направление са инвестиции в бъдещето, подчерта със задоволство зам.-министър Милко Барнер. Той посочи, че успешното реализиране на тези проекти по линия на българо-швейцарските програми доказва изграденото през годините сътрудничество и доверие и отдаде заслуженото на експертите, без професионалната работа на които заложените в проектите цели биха останали само добра идея.