В предизборната си позиция на ПП АБВ залага на пълноценното участие на страната ни в ЕС и в геополитическите процеси. Това каза на пресконференция Ивайло Калфин, член на националното ръководство на АБВ, след заседание на Националния съвет на партията, на което участваха повече от 120 представители на АБВ от всички региони. Той обаче посочи редица от критики към начина, по който страната ни се представлява в Европейския съюз. Калфин подчерта, че АБВ е проевропейска партия и държи на пълноценно и то благоприятно, от гледна точка на българските интереси и българските граждани, участие на България в ЕС. Той обаче е категоричен, че страната ни към момента участва пасивно, без да защитава интереса си и без да ползва механизмите, които й предоставя европейското членство.

„В резултат на членството си получаваме свободно движение на гражданите, но то се отразява в значима емиграция от България. Получаваме достъп до европейските пазари, но това се изразява в икономика с евтина работна ръка и с много износ на суровини и нискотехнологични продукти. Обсъждаме членство в еврозоната, но трябва да ни е ясно, че при членство в еврозоната ще загубим част от националния си суверенитет и ако влезе, без да си подготви икономиката, ние много ще загубим от това. Приемаме това, че България е най-големият получател на средства от ЕС, но не приемаме начина, по който те се разходват“.

Ивайло Калфин подчерта, че ПП АБВ не търси вината в Брюксел за тези ефекти, а вината за всичко това е изцяло в България, на невъзможност, неспособност и некомпетентност в много случаи, страната ни да използва инструментите на ЕС в полза на българските граждани. Целта на ПП АБВ е членството ни в ЕС да минава през интереса на българските граждани, каза още Калфин.

Втората тема на АБВ в контекста на предстоящите избори е свързана с геополитическите промени. Ивайло Калфин посочи, че Европейският съюз трябва да преосмисли своята роля, той трябва да бъде по-силен и по-активен в защита на своите интереси и вижда мястото на България именно там.