По време на заседанието на Академичния съвет, Ректорът на Техническия университет – София, чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов обяви имената и връчи грамотите на студентите, спечелили тазгодишните стипендии „Обучавам се в ТУ-София, за да се реализирам в България" и „Стипендия на Ректора на ТУ-София“. 

Стипендиите „Обучавам се в ТУ-София, за да се реализирам в България" и „Стипендия на Ректора на ТУ-София“ са част от кампанията “Ако си дал, не си живял напразно...”, която Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ инициира чрез своите дейности. В кампанията се включва всяка споделена идея, подкрепа, финансова или материална за един по-добре устроен и успешно функциониращ университет. Стипендиите се отпускат за втора поредна година с намерението това да се превърне в традиция. 

Стипендията на Ректора на ТУ-София е в размер на 1000,00 лева. Тази година тя се печели от Мохаммад Хамид Сарвари от Афганистан, студент в Електротехническия факултет, 1-ви курс магистърска специалност „Електротехника“ (на английски език) и от Стоян Маджиров, студент във Факултета по телекомуникации, 3-ти курс бакалавърска специалност „Телекомуникации“.

Стипендията „Обучавам се в ТУ-София, за да се реализирам в България" е на стойност 5000,00 лева и е от дарение от инж. Васил Велев – Председател на Съвета на настоятелите и член на Алумни съвета на ТУ-София. Тази година тя се печели от Иван Маринов, студент в Енергомашиностроителния факултет, 3-ти курс бакалавърска специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“.

Със стипендиите се цели да се подпомогне студентското обучение и да се съдейства за бъдещи кариерни цели, да се покажат добрите примери на отличните студенти, чрез които да се мотивира студентската общност към припознаване на образованието като ценност, както и да се стимулират други възпитаници на университета, за да се включат в кампанията.