Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. Документът е разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Интегрираните национални планове за енергетиката и климата на държавите-членки са в основата на системата за управление на Енергийния съюз и се основават на петте му измерения – декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Съгласно изискванията на Регламента всяка държава-членка трябва да представи в Европейската комисия проект на интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. До 30.06.2019 г. Европейската комисия ще извърши оценка на проекта и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на плана.

Коментари, мнения и препоръки по документа могат да се изпращат до 30 април 2019 г. на следния имейл адрес m.kitova@me.government.bg.

Проект на интегрирания национален план за енергетиката и климата може да бъде намерен тук:

https://www.me.government.bg/bg/theme-news/proekt-na-integriran-nacionalen-plan-za-energetikata-i-klimata-2691-m0-a0-1.html