„Страните от Източното партньорство са постигнали значителни резултати, но има още какво да се направи. Партньорите трябва да вървят напред, но и ЕС трябва да има визия за бъдещето на Източното партньорство какво следва след 2020 г.“ Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, която участва в Батумската международна конференция, посветена на 10-ата годишнина на инициативата. Форумът събра в Грузия високопоставени политици от страните - членки на ЕС, и от страните от Източното партньорство, представители на бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор. 

Екатерина Захариева дискутира постиженията и европейското бъдеще на страните от Източното партньорство заедно със своите колеги министри от Швеция, Полша и Чехия.

Участниците в дискусията определиха Източното партньорство като една от най-успешните инициативи и подчертаха, че отношенията между партньорите трябва да продължават да се развиват последователно и с нови идеи за бъдещето.

„Източното партньорство е изключително добра добросъседска инициатива, насочена към изграждане на мостове и увеличаване на свързаността между страните - подчерта Захариева. – То промени манталитета в тези страни, но предизвикателство пред тях е изграждането на устойчивост в техните общества“.

Сред постиженията на Източното партньорство министър Захариева открои Споразумението за асоцииране / Задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, подписано през 2014 г. между ЕС и три от страните - Грузия, Молдова и Украйна, както и партньорските споразумения с Армения и Азербайджан. Тя изтъкна отпадането на визите за гражданите на Молдова, Грузия и Украйна, и облекчения визов режим за гражданите на Армения и Азербайджан.

„Търговският обмен между ЕС и страните от Източното партньорство е нараснал неимоверно през последните години, а хиляди млади хора от тези страни са получили образованието си в ЕС“, каза Екатерина Захариева. Тя подчерта ключовото значение на възпитаването на критично мислене у младото поколение за развитието на демокрацията – не само за страните от региона, но и за целия Европейски съюз. „Трябва да се борим всеки ден за демокрацията. ЕС е най-доброто място за живеене, но трябва да правим повече и в това отношение много важна е ролята на младите хора“, подчерта тя.

Екатерина Захариева изтъкна, че България е голям поддръжник на разширението на ЕС, но то, разбира се, зависи от конкретни условия. „Това е взаимен процес - изтъкна българският вицепремиер, – той зависи не само от ЕС, но и от страните, които кандидатстват.“ Тя се обърна към домакините, като заяви, че Грузия, както и страните от Западните Балкани, са Европа, и подчерта сериозния напредък на страната през последните години. Вицепремиерът открои значението на правосъдната реформа и развитието на гражданското общество като ключови за напредъка на страната по пътя на европейската интеграция.