В рамките на работната сесия на неформалната среща на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ министрите на вътрешните работи обсъждат възможностите за засилване на сътрудничеството в борбата с тероризма в ЕС. Дискутират се заключенията и препоръките на Специалния комитет по тероризма на Европейския парламент. Участниците във формата изразяват единодушното мнение, че през последните години е постигнато много в противодействието на терористичните предизвикателства и в този смисъл съвместната работа трябва да продължи в посока приемане на законодателни предложения за взаимната оперативна съвместимост и терористичното съдържание онлайн.

Бе споделено мнението, че създадените вече възможности за информационен обмен трябва да се използват в пълна степен. България оценява високо ангажираността на Европейския парламент с въпросите на борбата с тероризма, посочи министър Младен Маринов. Той изрази убеденост, че разполагаме с добър инструментариум и с механизми за обмен и сътрудничество и посочи необходимостта те да бъдат използвани в пълнота. Българският вътрешен министър постави акцент на изключителната важност на своевременния обмен на информация на национално ниво, както и с партньорките служби и европейски агенции.

По време на форума министър Младен Маринов проведе срещи с колегата си от Словения Бощян Поклукар и с министъра на имиграцията и интеграцията на Кралство Дания Ингер Стьойберг.