Депутатите ще изслушат днес Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България за 2017 година.

Той показва съществено намаляване на броя жалби, подадени срещу страната и запазване на дела на осъдителните присъди. От общо 623 жалби за годината, България е била осъдена 31 пъти.

Най-често това се е случвало заради нарушено право на защита, на собственост и на личен живот.