Едва на 26 години Стоян Стоянов остава напълно неподвижен. Причината е тежък исхемичен инсулт и последвали усложнения на централния мозък.

Цяла година младият мъж се учи да се храни самостоятелно. Мечтата му днес, 6 години по-късно, е да може отново да ходи. За това е необходима постоянна рехабилитация, която семейството му не може да си позволи.

Шанс да направи първите си стъпки отново сам му дава и специален уред, наречен локомат робот. Той помага на хората с тежки двигателни проблеми да проходят отново. Уредът изпраща сигнали до мозъка чрез постоянно повтарящи се упражнения, така че да го накара да преработи тези сигнали правилно и да ги превърне в движения. С помощта на робота, Стоян ще подобри много походката си. Офертата за лечението с помощта на робота е 42 000 евро.

Ако желаете да помогнете на младия баща може да го направите по следните начини:

Дарителската банкова сметка:

BG39RZBB91551091714000

Райфайзен Банк

Гр.Елин Пелин

BIC: RZBBGSF

Стоян Емилов Стоянов

Можете да му помогнете и чрез helpkarma.com