Данните, предоставени от ГД „Национална полиция“ са за есенните полусезони 2017/2018 г. и на 2018/2019 г.

Намаляване на извършените нарушения и увеличение на броя на задържаните след футболни срещи, са изводите от обобщените данни на Главната дирекция „Национална полиция“ за есенните полусезони на 2017/2018 г. и на 2018/2019 г. От статистиката става ясно, че задържаните през миналогодишния есенен полусезон са били 51, а през този – 66, а извършените правонарушения са по-малко. До голяма степен за подобряването на ситуацията около големите футболни срещи и спортни мероприятия допринася и промененото законодателство. Припомняме, че от есента на 2018 г. са в сила приетите промени в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. С тях се даде възможност за повишаване на ефективността на полицейската дейност.

Статистиката сочи почти двойно намаляване на случаите на използване на пиротехника на такива спортни събития – от 776 за есенния полусезон на 2017/2018 г. през последния са регистрирани 412 случая. Повишена е административнонаказателната дейност, което е видно от двойното увеличение на наложените наказания – от 18 за есенния полусезон на 2017/2018 г. през настоящия те са вече 39. Най-често са налагани глоби – в 28 от всичките 39 случая, но вече има и наказани с полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото – 10 случая.

Почти два пъти е увеличението и на броя на наложените принудителни административни мерки – от общо 22 за есенния полусезон на 2017/2018 г., през този полусезон подобни са наложени на 39 лица. Такава мярка има изключителен превантивен и възпиращ ефект, тъй като онези, на които тя е налагана, не могат да посещават футболни срещи за срок от една до пет години в България и чужбина.