Приемаме днешното дарение като израз на признание за усилията, полагани от МВР, заяви заместник-министър Милко Бернер на днешната церемония по предаване на дарението. Той припомни, че миграционните процеси са едно от основните предизвикателства, с които ЕС се сблъсква през последните години и управлението на тези процеси са от изключително значение както за ЕС, така и за региона. Зам.-министър Бернер изрази убеденост, че сътрудничеството с Международна организация по миграция /МОМ/ и мисията й в България ще продължи да се развива в дух на откритост, ползотворно сътрудничество и спазване на общите ценности, които споделяме. Днешното дарение е знак за това ползотворно взаимодействие, а техниката ще укрепи оперативната дейност на МВР,както и ще даде възможност за бърза реакция при спешни и кризисни ситуации, каквито в контекста на миграционните процеси винаги са възможни.

Дарените от Мисията на Международна организация по миграция (МОМ) в България превозни средства са предназначени за нуждите на Дирекция „Миграция“ с цел укрепване капацитета на институцията в доброто управление на миграционните потоци. Церемонията по предаването им се състоя в навечерието на Деня на мигранта – 18 декември. Превозните средства ще бъдат използвани от Дирекция „Миграция“ за осигуряване на нуждите на граждани на трети страни, търсещи международна закрила на територията на Р България.

Дарението е в резултат на изпълнението на Грантово споразумение HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0051 „По-нататъшно подобряване на капацитета за приемане на българската система за управление на убежището и миграцията“, сключено между Европейската комисия и МОМ в рамките на Механизма за спешно подпомагане в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Проектът предвижда още доставка на контейнери за изграждане на селище за първоначално настаняване на граждани на трети страни в СДВНЧ - гр. Любимец, доставка на реанимобили за нуждите на Медицинския институт – МВР, както и подобряване на условията на приемане в центровете на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет и доставка на превозни средства за нуждите на агенцията.