Националната агенция за приходите (НАП) започва проверки на близо 13 000 фирми, които имат големи материални запаси спрямо приходите от продажби, съобщава БНР.

Според анализа на данъчните при определено съотношение на материалните запаси и продажбите възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС.

Продължава и контролната кампания на приходната агенция спрямо фирми с голяма касова наличност. Година след началото на проверките сумата, налична в касите на дружествата намаля с 5 млрд. лева, като беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лева. В последния месец обаче при внезапни проверки са открити сериозни нарушения - наличност в касата от 21 лева при стойност по отчет над 200 000 лева или внасяне на средства в деня преди инвентаризацията на касата и изтеглянето им на следващия ден. И на двете фирми са възложени ревизии за 5 години назад. На стотици други предстоят инвентаризации на касовите наличности, предупреждават от НАП.