Изнудвач откри ефективен и напълно легален начин за печелене на пари чрез съдебни дела и източване на училищните бюджети. Засега информация за подобни случаи има в най-малко две области – Великотърновска и Търговищка.

Примерите и в двете области са едни и същи. Директорите получават по имейла писмо с искане за предоставяне на някаква информация: за брой на паралелките или на учениците в тях, за разписанието на часовете, за броя на пенсионираните учители в школо и др. подобни.

Тъй като в повечето случаи са прекалено ангажирани с много други неща, директорите не вземат насериозно полученото писмо и го игнорират. След което получават призовка да се явят като подсъдими по дело, заведено срещу тях по Закона за достъп до обществена информация за непредоставяне на такава в законовия 14-дневен срок, пише "Монитор".

В повечето случаи съдилищата са се произнесли в полза на жалбоподателя и са осъдили училището и директора да предоставят исканата информация и разноските по делото.

Адвокатът, който представя жалбоподателя, разбира се, е един и същи и представя в съда надут размер на направените по делото разноски от порядъка на 2-3 хил. лв. и повече, които училището е длъжно да плати от бюджета си.

Някои училищни директори са успели да се свържат лично с подателя на имейла, който им обяснил, че прави стрес тест, за да провери колко адекватни са реакциите им в подобна ситуация.